Hướng dẫn
đặt vé đoàn
Gọi ngay

DANH SÁCH VÉ ĐOÀN

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 06/05/2022 18:50 60 20 2,390,000
Chọn vé
QH1524 09/05/2022 02:55
2 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 20/05/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 23/05/2022 02:55
3 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 27/05/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 30/05/2022 02:55
4 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 03/06/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 06/06/2022 02:55
5 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 10/06/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 13/06/2022 02:55
6 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
VU301 10/06/2022 20:20 60 25 2,695,000
Chọn vé
VU300 12/06/2022 21:55
7 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 17/06/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 20/06/2022 02:55
8 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 24/06/2022 18:50 60 20 3,390,000
Chọn vé
QH1524 27/06/2022 02:55
9 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
VU301 25/06/2022 20:20 60 25 2,695,000
Chọn vé
VU300 27/06/2022 21:55
10 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
VU301 08/07/2022 20:20 60 25 2,695,000
Chọn vé
VU300 10/07/2022 21:55
Quay lại đầu trang