Hướng dẫn
đặt vé đoàn
Gọi ngay

DANH SÁCH VÉ ĐOÀN

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Đà Nẵng - TPHCM
( SGN - DAD - SGN )
Vietjet Air VJ349 16/09/2021 08:30 300 30 1,950,000
Chọn vé
VJ347 19/09/2021 12:30
2 WOL - REL
Một chiều

Yakutia Airlines
R33423 18/08/2021 11:26 4 2 2,590,599
Chọn vé
3 WWY - UAQ
Một chiều

Yakutia Airlines
R3456 18/08/2021 11:10 25 2 9,450,655
Chọn vé
4 WWY - WNR
Một chiều

Jetstar Japan
GK64998 18/08/2021 10:45 2 4 3,540
Chọn vé
5 WYA - WNR
Một chiều

Belavia Airlines
B204454 16/08/2021 09:09 5 2 1,500,050
Chọn vé
6 CXR - HAN
Một chiều

Haiti Ambassador
CAM04494 16/08/2021 08:55 133 5 2,100,000
Chọn vé
7 SGN - VKG
Một chiều

Vietjet Air
VJ364 01/08/2021 01:30 60 40 1,100,000
Chọn vé
8 HAN - SGN
Một chiều

Bamboo Airways
QH245 01/07/2021 02:21 100 1 6,000,000
Chọn vé
9 SGN - HAN
Một chiều

Bamboo Airways
QH321 17/07/2021 07:07 360 66 10,000
Chọn vé
Quay lại đầu trang