Hướng dẫn
đặt vé đoàn
Gọi ngay

DANH SÁCH VÉ ĐOÀN

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 10/03/2023 12:25 60 24 1,678,000 Chọn vé
QH1321 12/03/2023 18:40
2 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 10/02/2023 12:25 60 18 1,678,000 Chọn vé
QH1321 12/02/2023 18:40
3 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 17/02/2023 12:25 60 19 1,678,000 Chọn vé
QH1321 19/02/2023 18:40
4 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 24/02/2023 12:25 60 20 1,678,000 Chọn vé
QH1321 26/02/2023 18:40
5 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 03/03/2023 12:25 60 20 1,678,000 Chọn vé
QH1321 05/03/2023 18:40
6 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 17/03/2023 12:25 60 20 1,678,000 Chọn vé
QH1321 19/03/2023 18:40
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN1893 25/03/2023 06:55 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8068 26/03/2023 13:25
2 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8055 25/03/2023 07:30 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN1884 26/03/2023 15:40
3 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN1865 25/03/2023 08:20 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8078 26/03/2023 16:30
4 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8059 25/03/2023 08:25 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN1858 26/03/2023 16:50
5 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8095 24/03/2023 10:35 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8066 26/03/2023 11:20
6 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8067 24/03/2023 09:55 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN1856 26/03/2023 10:20
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - BKK - TPHCM
( SGN - BKK - SGN )
QH325 09/02/2023 09:30 60 16 3,680,000 Chọn vé
QH326 13/02/2023 12:00
2 TPHCM - BKK - TPHCM
( SGN - BKK - SGN )
QH325 23/02/2023 09:30 60 16 3,680,000 Chọn vé
QH326 27/02/2023 12:00
3 TPHCM - BKK - TPHCM
( SGN - BKK - SGN )
QH325 21/03/2023 09:30 60 16 3,680,000 Chọn vé
QH326 25/03/2023 12:00
4 TPHCM - BKK - TPHCM
( SGN - BKK - SGN )
QH325 28/02/2023 09:30 60 16 3,680,000 Chọn vé
QH326 04/03/2023 12:00
5 TPHCM - BKK - TPHCM
( SGN - BKK - SGN )
QH325 09/03/2023 09:30 60 16 3,680,000 Chọn vé
QH326 13/03/2023 12:00

VÉ ĐOÀN CẬN NGÀY

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Liên Khương - TPHCM
( SGN - DLI - SGN )
QH1320 10/03/2023 12:25 60 24 1,678,000 Chọn vé
QH1321 12/03/2023 18:40
2 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8095 24/03/2023 10:35 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8066 26/03/2023 11:20
3 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN1893 25/03/2023 06:55 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8068 26/03/2023 13:25
4 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8055 25/03/2023 07:30 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN1884 26/03/2023 15:40
5 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN1865 25/03/2023 08:20 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN8078 26/03/2023 16:30
6 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
VN8059 25/03/2023 08:25 60 25 3,950,000 Chọn vé
VN1858 26/03/2023 16:50
VÌ SAO CHỌN
GOLDEN SMILE TRAVEL ?
1.
HỖ TRỢ
24/7 tất cả các phương tiện
2.
SẢN PHẨM
Chất lượng cao nhất, cập nhật thường xuyên
3.
GIÁ CẢ
Phải chăng và hợp lí
4.
THỦ TỤC
Nhanh chóng, đơn giản và chuyên nghiệp
5.
UY TÍN
Khẳng định đẳng cấp thông qua từng dịch vụ
Quay lại đầu trang