Hướng dẫn
đặt vé đoàn
Gọi ngay

DANH SÁCH VÉ ĐOÀN

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 06/05/2022 18:50 60 20 2,390,000 Chọn vé
QH1524 09/05/2022 02:55
2 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 20/05/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 23/05/2022 02:55
3 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 27/05/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 30/05/2022 02:55
4 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 03/06/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 06/06/2022 02:55
5 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 10/06/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 13/06/2022 02:55
6 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
VU301 10/06/2022 20:20 60 25 2,695,000 Chọn vé
VU300 12/06/2022 21:55
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1033 11/04/2022 06:25 60 20 5,050,000 Chọn vé
QH1032 13/04/2022 16:35
2 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1037 16/04/2022 11:55 60 20 5,550,000 Chọn vé
QH1034 18/04/2022 16:05
3 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1037 24/04/2022 11:55 60 20 5,450,000 Chọn vé
QH1032 25/04/2022 16:35
4 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1037 01/05/2022 11:55 60 20 6,050,000 Chọn vé
QH1032 02/05/2022 16:35
5 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1031 05/05/2022 13:40 60 20 5,050,000 Chọn vé
QH1032 06/05/2022 16:35
6 Hà Nội - Cỏ Ống - Hà Nội
( HAN - VCS - HAN )
QH1035 07/05/2022 07:30 60 20 5,500,000 Chọn vé
QH1036 09/05/2022 10:25
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 01/03/2022 17:10 60 20 3,930,000 Chọn vé
QH1044 03/03/2022 15:25
2 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 02/03/2022 16:00 60 20 3,850,000 Chọn vé
QH1042 03/03/2022 18:20
3 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 08/03/2022 14:10 60 20 4,050,000 Chọn vé
QH1044 10/03/2022 19:05
4 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 09/03/2022 11:50 60 20 4,050,000 Chọn vé
QH1042 10/03/2022 17:05
5 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 20/05/2022 13:40 60 20 3,790,000 Chọn vé
QH1044 22/05/2022 17:35
6 TPHCM - Cỏ Ống - TPHCM
( SGN - VCS - SGN )
QH1041 21/05/2022 11:40 60 20 3,890,000 Chọn vé
QH1041 22/05/2022 19:35
STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 16/04/2022 12:35 60 20 2,090,000 Chọn vé
QH1313 18/04/2022 14:24
2 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 23/04/2022 05:35 60 20 2,090,000 Chọn vé
QH1313 25/04/2022 07:24
3 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 21/05/2022 05:35 60 20 2,850,000 Chọn vé
QH1313 23/05/2022 07:24
4 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 28/05/2022 05:35 60 20 2,850,000 Chọn vé
QH1313 30/05/2022 07:24
5 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 04/06/2022 05:35 60 20 2,850,000 Chọn vé
QH1313 06/06/2022 07:24
6 TPHCM - Cam Ranh - TPHCM
( SGN - CXR - SGN )
QH1312 18/06/2022 12:35 60 20 2,850,000 Chọn vé
QH1313 20/06/2022 14:24

VÉ ĐOÀN CẬN NGÀY

STT Hành trình Hãng Số hiệu Thời gian Hạn chỗ/p Số chỗ Giá vé
1 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 06/05/2022 18:50 60 20 2,390,000 Chọn vé
QH1524 09/05/2022 02:55
2 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 20/05/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 23/05/2022 02:55
3 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 27/05/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 30/05/2022 02:55
4 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 03/06/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 06/06/2022 02:55
5 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
QH1521 10/06/2022 18:50 60 20 3,390,000 Chọn vé
QH1524 13/06/2022 02:55
6 TPHCM - Phú Quốc - TPHCM
( SGN - PQC - SGN )
VU301 10/06/2022 20:20 60 25 2,695,000 Chọn vé
VU300 12/06/2022 21:55
VÌ SAO CHỌN
GOLDEN SMILE TRAVEL ?
1.
HỖ TRỢ
24/7 tất cả các phương tiện
2.
SẢN PHẨM
Chất lượng cao nhất, cập nhật thường xuyên
3.
GIÁ CẢ
Phải chăng và hợp lí
4.
THỦ TỤC
Nhanh chóng, đơn giản và chuyên nghiệp
5.
UY TÍN
Khẳng định đẳng cấp thông qua từng dịch vụ
Quay lại đầu trang